Podmienky rezervácie

PODMIENKY REZERVÁCIE:

Vila Diana si vyhradzuje právo požadovať od hosťa pri rezervácii zálohovú platbu vo výške 50% z ceny ubytovania. Rezervácia sa stáva záväznou pre Vilu Diana až po obdržaní úhrady zálohovej platby na účet Vili Diana. Táto záloha je nevratná.
Zvyšok sumy za pobyt hradí klient priamo na mieste v deň príchodu.

Prichody: od 14.00 hod. do 20.00 hod. (neskoršie prichody su možne len po dohode s majitelom)
Odchody: do 11.00 hod.